E-healthcare AB

Trygghetslarm & Digital hemtjänst

Trygg tillvaro – Diskret övervakning – Digital hemtjänst.

Läs mer
E-healthcare AB

Trygghetslarm & Digital hemtjänst

Trygg tillvaro – Diskret övervakning – Digital hemtjänst.

Läs mer

Nano trygghetslarm

En smidig produkt som är utvecklad för att skapa en tryggare vardag. Med den senaste GNSS-tekniken är det möjligt att positionera trygghetslarmet med imponerande precision.

Läs mer

Roommate – digital tillsyn

En unik produkt inom välfärdsteknologi och digital övervakning. RoomMate har en avancerad 3D-sensor som arbetar helt oberoende av dagsljus.

Läs mer

Koncept för digital hemtjänst

Vi har tekniken och kunskapen för att effektivisera vård på ett sätt som är säkert för individen och användaren. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

E-HEALTHCARE

ETT KONCEPT FÖR TRYGGARE VÅRD

Ehealthcare är ett koncept som vänder sig till vård- och omsorgsutövare i Sverige. Vi erbjuder ett komplett koncept med diskret och integritetsskyddad övervakning, säkra sensorer och hög kompetens inom alla delar – från montering till handhavande. Ehealthcare består av ett flertal produkter som kombineras och kopplas samman för att du som vårdutövare ska få en enkel överblick av dina patienters status samt larmas när det behövs. För patienter och anhöriga innebär det en extra trygghet. 

Visuell och anonymiserad övervakning

E Security Solutions erbjuder konceptlösningar och produkter för anonym och effektiv tillsyn av boende som är i behov av vård – oavsett om det är på ett vårdhem eller i det privata hemmet. Det är helt enkelt välfärdsteknologi när det är som bäst. Men våra produkter och tjänster kan vi erbjuda visuell och anonymiserad övervakning med automatisk varning i kritiska situationer.

Läs mer

Helhetsleverantör av säkerhetslösningar

E Security Solutions AB är en helhetsleverantör av säkerhetslösningar för vård- och omsorgsutövare. Vårt mål är att underlätta din vardag så att du kan fokusera på det som är viktigt – att ta hand om människor. Genom att använda modern teknik på ett sätt som är säkert, enkelt och tillgängligt för både brukare och användare vill vi förenkla din tillvaro.

Läs mer