Produkter & Tjänster

Trygghetslarm & digital hemtjänst

E Security Solutions erbjuder konceptlösningar och produkter för anonym och effektiv tillsyn av boende som är i behov av vård – oavsett om det är på ett vårdhem eller i det privata hemmet. Det är helt enkelt välfärdsteknologi när det är som bäst. Med våra produkter och tjänster kan vi erbjuda visuell och anonymiserad övervakning med automatisk varning i kritiska situationer. Läs mer om våra olika produkter här nedan eller kontakta oss så berättar vi mer. 

Roommate - digital tillsyn

Roommate är en innovativ produkt inom välfärdsteknologi och erbjuder visuell och anonymiserad digital övervakning med automatiskt larm i kritiska situationer. RoomMate är en framåtblickande lösning som kontinuerligt uppdateras med ny funktionalitet. Tekniken har använts i kommuner över hela Norge och feedbacken är mycket bra.

Nano trygghetslarm

Nano Trygghetslarm är en smidig produkt som är utvecklad för att skapa en tryggare vardag. Med den senaste GNSS-tekniken är det möjligt att positionera klockan med imponerande precision – inte bara i Sverige utan i hela världen. Klockan är kompatibel med Wifi och Bluetooth vilket gör det möjligt för fler funktioner. 

Kontakta oss så berättar vi mer