Nano Trygghetslarm

Nano trygghetslarm

Nano Trygghetslarm är en smidig produkt som är utvecklad för att skapa en tryggare vardag. Med den senaste GNSS-tekniken är det möjligt att positionera klockan med imponerande precision – inte bara i Sverige utan i hela världen. Klockan är kompatibel med Wifi och Bluetooth vilket gör det möjligt för fler funktioner. 

Nano är smidig att bära som en klocka runt handleden, men du kan enkelt ta bort själva trygghetslarmet från armbandet så att du kan använda det i bilen eller i andra situationer där du vill använda gps-spårningen. 

Nano är också utrustad med puls- och fallsensor för att enkelt ha koll på användarens fysiska tillstånd – och så att den larmar vid krissitutationer. 

Nano använder MLPC (MiniFinder Low Power Consumption) för optimerad batteritid. I standbyläge är batteritiden upp till 120 timmar lång.

Användningsområden

Nano Trygghetslarm erbjuder imponerande funktionalitet i ett mycket litet format. Lätt vikt och enkel att använda gör Nano utmärkt för äldre personer, personer med kognitiva funktionsnedsättningar, barn eller människor som arbetar i utsatta miljöer.

Kontakta oss så berättar vi mer

Funktioner

Pulsmätare

Övervakar eller larmar om pulsen över- eller underskrider utsatta gränsvärden direkt till mobiltelefonen.

Realtidsspårning

Nano skickar positioneringsdata till spårningssystemet MiniFinder GO så fort rörelse upptäcks. Du kan enkelt se enhetens exakta position i realtid via APPen.

Funktionsknappar

Larmknapp och PÅ/AV-knapp.

Varning vid lågt batteri

När batterinivån i Nano är låg meddelas du via push-notis till mobiltelefonen eller via e-post.

Larm vid fallolycka

Nano har en inbyggd fallsensor och kan vid en fallolycka larma genom att mäta hastighet och G-kraft i ett fall.

Wifi

Med hjälp av en välutvecklad mjukvara kan Nano skicka positioneringsdata även inomhus med sin inbyggda WIFI-modul

Rörelselarm

Nano kan genom rörelsesensorn avgöra om enheten förflyttar sig, för att sedan larma ifall en sådan händelse uppstår.

Panikknapp

Genom att larma via panikknappen skickas larm till mobilappen genom push-notis. Larmet följs upp med ett röstsamtal till förprogrammerade larmmottagare.

Bluetooth

Anslut Nano via Bluetooth för utbyte av information mot låg energiförbrukning och förlängd batteritid.  

Historik

All positionering från Nano loggas i MiniFinder GO spårningssystem och kan enkelt analyseras i efterhand.

Ring samtal

Nano stödjer tvåvägskommunikation. Du kan inte bara ringa till din MiniFinder Nano utan även ifrån den, genom ett eller flera förinställda telefonnummer.

GeoFence-larm

Genom att rita virtuella staket på kartan skickas meddelanden om Nano lämnar ett avgränsat område.

Kartor

MiniFinder GO spårningssystem stödjer GoogleMaps, Bing Maps OpenStreet Maps och WebGIS.