Roommate

Roommate - digital tillsyn

RoomMate är en unik produkt inom välfärdsteknologi och digital övervakning. RoomMate har en avancerad 3D-sensor som arbetar helt oberoende av dagsljus. Bilderna från 3D-sensorn används för visuell anonymiserad tillsyn, men analyseras även av en kraftfull inbyggd dator för automatiskt larm i kritiska situationer.

RoomMate är monterad på väggen i rummet och skickar automatiskt SMS-meddelande i olika situationer utan att användaren behöver trycka på en knapp eller bära annan utrustning på kroppen.

Bilden visar hur RoomMate kan upptäcka personen, markerad i blått och larm när personen faller på golvet (orange). Det är i det här användargränssnittet som du loggar in för att utföra anonym tillsyn och för att kontrollera statusinformation i rummet. Genom att titta i raden ner till vänster får du en bra översikt över alla rum där de olika symbolerna ger dig status i rummet. Denna statusinformation ger en bra översikt för bland annat nattpersonalen. Granskningen utförs i en vanlig webbläsare på mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

När en person i rummet faller på golvet kommer RoomMate att upptäcka fallet och varna personalen eller släktingarna via SMS med en länk till stillbilden av larmsituationen. När bilden kommer upp kan du välja att trycka på “Kvittera” för att ta ansvar för larmet. Det är möjligt att ställa in varningen för flera smarttelefoner.

Alla RoomMate-enheter kan konfigureras individuellt så att systemet är anpassat till den specifika användaren. Framtida nya varningstyper kan läggas till i en mjukvaruuppdatering. All åtkomst är krypterad, lösenordsskyddad och loggad och alla integritetsbekymmer tas därför hand om. RoomMate kan även integreras i existerande medicinska signalsystem som hanterar alla larm och fjärrövervakningar.

  • Ökad säkerhet
  • Bättre sömnkvalitet
  • Larmar vid fall
  • God överblick för nattpersonal
  • Anonymiserade bilder – inbyggd integritet
  • Säkerhet för att kunna leva i ditt eget hem så länge som möjligt
  • Effektivisering av tjänsten
  • Betydande besparingspotential för kommunerna

Roommate

Kan varna vid följande situationer

Fall
Sätter sig upp i sängen
Lämnar sängen
Lämnar stolen
Aktivitet
Person går in i rummet
Person lämnar rummet
För länge i badrummet
Varningsljud
Kontakten med Roommate är bruten
Kontakten återupprättad

Användningsområden

Vårdhem
Sovrum - bostad
Lägenhet för funktionshindrad
Hemtjänst
I hemmet

Kontakta oss så berättar vi mer

Referensfilm